20081203

X-filad

jag bloggar mig på en ytterst kollektiv och ytlig blogg nu. ett tag. vill inte vara någon som du ska try to handle.

http://www.vemfanelaurapalmer.wordpress.com/


Vem fan e Laura Palmer?