20100318

jag gör inte det jag borde.
jag gör inte det jag borde.
jag gör inte det jag borde.
jag gör inte det jag borde.
hela tiden. gör jag inte det jag borde.

Inga kommentarer: