20100412

NO TIME FOR FRONTING

so happy I could die.
på en klubb med en flaska rött.
eller klubban som klabbar mig röd.

väntar på tiden som går så fort långsamt.
minuter av vånda och timmar av sömnlöshet.
jag lämnar ut så många delar.
sådan smärta flankeras för valfri imbecill.
she looks good but her boyfriend says shes a tramp.
jag tvivlar på min stabila trygga grund. varenda kår i min rygg huklar sig.
jag är inget.

sen slås jag av min renhet. om man nu kan säga så.
renheten som sköljer mig fri från ångest och tvång.
som tvingar mig att vara ensam. att lyssna på inget.
att vara vän med mig.
då gråter jag mycket. för jag saknar min Nils A.
men renheten kommer.
jag lär mig av hur sorgen gjort mig arg och otacksam.
hur förlusten av D uppmärksammar allt det jag gjort fel.
är människa och jag felar en hel massa många gånger om.
som jag försökt kompensera genom att vara superfinast.
men det funkar inte så.
jag måste vara finast mer.
Photobucket

Inga kommentarer: