20100425

Photobucket
vet jag vad.
att detta var väl sorgligt.
men så ter sig livet. att sex månader och 12 dagar kan passera och tiden inte läker sår. utan gör sorgen mer klar. chock som lägger sig.
minnen bleknar och minnen träder fram.
att bli berövad på kärlek och beröva på min bästaste människa.
och sen allt det andra.
onämnbara. som kommer uppdagas.
fastän jag vill låta klockan hoppa över denna tid.
in i oktober.
låt klockan hoppa över.
bespara mig smärtan av att nästan förlorat allt igen.
en andra gång.
låt klockan hoppa över.

Inga kommentarer: