20100915

medicinskt sett är den bästa perioden för barnafödande mellan åldrarna 20-29 år för kvinnor.
stressa stressa stressa.

Inga kommentarer: