20101030

LÖRDAG

försöker mig på att stå idag.
ska se hur långt jag tar mig.
te står på schemat.
och packa upp varor.
inte den lördag jag önskade.
med stockholm och annamalinsarah.
i natt drömde jag att mobiltelefonen ramlade ner i mitt ansikte.

nu.
te och varor. kläder, rättare sagt.

Inga kommentarer: