20101215

KÄRASTE ÄGODEL

Somna inkilad mellan två av mina. En man ett barn.
Hund på golvet vid sängkant.
...some say love, I say inkilad.

Inga kommentarer: